[:en]

برای ثبت سفارش عجله کنید!

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود با استفاده از کادر مجرب و توانمند خود آمادگی ارایه خدمات مختلف امنیتی در حوزه فضای تبادل اطلاعات را دارد. این خدمات متناسب با نیاز مخاطبین در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی ارائه می‌شود.
[:fa]

برای ثبت سفارش عجله کنید!

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود با استفاده از کادر مجرب و توانمند خود آمادگی ارایه خدمات مختلف امنیتی در حوزه فضای تبادل اطلاعات را دارد. این خدمات متناسب با نیاز مخاطبین در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی ارائه می‌شود.

[:]