مرکز آپا دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی شد.

مرکز آپا دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1398 راه اندازی شد. این مرکز از سال 1395 در قالب آزمایشگاه پژوهشی امنیت داده و شبکه و در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول فعالیت های پژوهشی و تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات بوده است. تا قبل از تاسیس مرکز آپا، چندین قرارداد پژوهشی در حوزه…

برگزاری کارگاه آموزشی یادگیری عمیق

درباره کارگاهسرفصل‌هاثبت نامدرباره کارگاه یادگیری عمیق یا همان یادگیری ژرف یکی از مباحث جدید در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. در یک تعریف کلی، یادگیری عمیق، همان یادگیری ماشین است، به طوری که در سطوح مختلف نمایش یا انتزاع (abstraction) یادگیری را برای ماشین انجام میدهد. با این کار، ماشین درک بهتری از واقعیت وجودی داده ها…