کارگاه آموزشی مقدماتی لینوکس

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی مقدماتی لینوکس درباره‌ی کارگاهسرفصل‌هاتکمیل فرم ثبت‌نامدرباره‌ی کارگاه زمان برگزاری: تاریخ: پنجشنبه  ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۱۴ الی ۱۸ مدت زمان…

کارگاه آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) درباره‌ی کارگاهسرفصل‌هاتکمیل فرم ثبت نامدرباره‌ی کارگاه زمان برگزاری: تاریخ: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۳…