دوره آموزش مقدماتی تست نفوذ وب

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌کند: دوره آموزشی مقدماتی تست نفوذ وب   درباره دورهزمان برگزاریسرفصل‌هاپیش‌نیازهاثبت نامدرباره دوره دوره آموزش تست نفوذ وب توسط شرکت SANS تحت عنوان SEC-542 ارائه می‌شود. این دوره یکی از دوره‌های معتبر و شناخته شده در زمینه تست نفوذ است. در این دوره، دانشجویان با رایج‌ترین روش‌های حمله…