تکامل بدافزارهای موبایلی در سال 2019

1  مقدمه امنیت تلفن همراه به‌طور فزاینده‌ای در مباحث موبایلی اهمیت پیدا کرده ‌است. موبایل‌ها در بیشتر کاربران در کسب‌وکار نه تنها به‌عنوان ابزار ارتباطی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی و مدیریت کارها استفاده می‌شوند. در شرکت‌ها، این فناوری باعث تغییرات عمیق در سازمان سیستم‌های اطلاعاتی شده و در نتیجه آن‌ها را تبدیل به منبع…